Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) ( dalej „RODO”). Firma Gunner Sp. z o.o. informuje swoich klientów  o przetwarzaniu danych osobowych podawanych przez klientów podczas dokonywania  zakupów w sklepie internetowym www.gunner.com.pl.

I. DANE OSOBOWE

1. Administrator

Administratorem danych osobowych klientów sklepu internetowego www.gunner.com.pl (dalej „Sklep internetowy”) jest Gunner Sp. z o.o. z siedzibą w 66-400 Gorzów Wielkopolski przy ul. Gen. Dąbrowskiego 8/8, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Zielona Góra, Wydział VIII Gospodarczy pod numerem KRS: 0000659845, NIP 599-319-43-24, kapitał zakładowy: 5000 złotych (dalej „Administrator”).

W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Administratora można kontaktować się z Administratorem za pomocą poczty elektronicznej na adres: sklep@gunner.com.pl.

2. Cel przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania danych osobowych klientów

 1. Dane osobowe wszystkich osób korzystających ze strony www.gunner.com.pl  podczas rejestracji w Sklepie Internetowym a także podczas dokonywania transakcji (w tym adres IP lub inne identyfikatory oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies), przetwarzane są przez Administratora:

– w celu świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniana Użytkownikom treści i materiałów dostępnych na stronie www.gunner.com.pl– podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit b RODO);
– w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO) polegający na prowadzeniu analiz aktywności osób korzystających z strony www.gunner.com.pl , a także ich preferencji w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług;
– w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO) polegający na ochronie jego praw;
– w celu marketingu produktów lub usług własnych, w tym w celach analitycznych i profilowania  – postawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO) polegający na możliwości przedstawieniu informacji o usługach i produktach Administratora, przedstawienia przez Administratora ofert dopasowanych do potrzeb i zainteresowań użytkowników.

2. Osoby, które dokonują rejestracji w Sklepie internetowym lub dokonują złożenia Zamówienia, proszone są o podanie danych niezbędnych do utworzenia i obsługi konta lub złożenia Zamówienia. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest wymagane w celu założenia i obsługi konta lub złożenia zamówienia, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości założenia konta lub złożenia zamówienia. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne.

3. Dane osobowe Klienta  podane w formularzu rejestracyjnym lub podczas składania zamówienia   przetwarzane są w celu realizacji przez Administratora usług świadczonych za pośrednictwem strony www.gunner.com.pl, co oznacza w szczególności:

– przetwarzanie danych osobowych Klienta w celu założenia Klientowi  konta  w Sklepie internetowym i jego prowadzenia, oraz do umożliwienia Klientowi zalogowania się na w Sklepie internetowym,
– przetwarzanie danych osobowych Klienta w celu realizacji zamówienia - wykonania umowy sprzedaży towaru i dostarczenia zamówionego towaru, w tym w celu realizacji płatności za złożone zamówienie,
– marketing bezpośredni Administratora,
– rozpatrywanie reklamacji i skontaktowanie się z Klientem celem uzyskania dalszych informacji niezbędnych do rozpatrzenia reklamacji i/lub poinformowania Klienta  o wynikach reklamacji,
– przetwarzanie danych osobowych Klienta w celu realizacji usług związanych z naprawą gwarancyjną – jeżeli zakupiony przez Klienta Towar objęty jest gwarancją Administratora,
przetwarzanie danych  w celach analitycznych i statystycznych.

3. Obowiązek podania danych osobowych

Podanie danych osobowych przez Klienta jest niezbędne do realizacji umowy lub do prowadzenia konta w Sklepie internetowym. Niepodanie przez Klienta danych osobowych wskazanych w formularzu rejestracyjnym  lub  podczas składania Zamówienia jako dane obowiązkowe  uniemożliwia założenia konta w Sklepie internetowym,  złożenia zamówienia i realizację umowy.

4. Ujawnianie dane osobowe

Dane osobowe Klienta  mogą być ujawniane przez Administratora: 

– podmiotom uczestniczącym w procesach niezbędnych do realizacji zamówień złożonych w ramach Sklepu internetowego,
– firmom kurierskim, operatorom płatności, ubezpieczycielom, w celu realizacji zamówienia,
– organom administracji publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów administracji publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów prawa.

5. Czas przetwarzania danych osobowych

1. Dane osobowe Klientów przetwarzane są przez okres obowiązywania umowy pomiędzy Klientem a Administratorem, a także do wygaśnięcia wzajemnych roszczeń wynikających z tej umowy.    

2. Dane osobowe  przetwarzane na podstawie zgody Klientów przetwarzane będą do  momentu odwołania zgody przez Klienta.

6. Uprawnienia Klienta

1. Klientowi  przysługuje prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych dotyczących Klienta, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, oraz prawo do przeniesienia danych do innego administratora, prawo wycofania zgody lub zgód  w każdym czasie.  Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody udzielonej przed jej cofnięciem.

2. Klientowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

3. Klient może samodzielnie dokonać zmiany danych podanych w systemie Sklepu internetowego  poprzez edycję danych na koncie w Sklepie internetowym. Zmianie nie podlegają dane użyte do transakcji zakupu, gdyż są one częścią dokumentu księgowego, oraz dane zbierane automatycznie.

7. Dane zbierane automatycznie

1. Podczas wizyty Klienta na stronie Sklepu Internetowego, automatycznie zbierane są dane adresu IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego. Dane te mogą być zbierane przez pliki „cookies” („ciasteczka”), system „Google Analytics”.

2. Administrator zbiera również dane Klientów, takie jak adres e-mail, dane adresu IP, którzy kontaktują się za pomocą strony internetowej Sklepu Internetowego.

3. Adres IP jest wykorzystywany przez Administratora przy diagnozowaniu problemów technicznych z serwerem, tworzeniu analiz statystycznych, jako informacja przydatna przy administrowaniu i udoskonalaniu Sklepu Internetowego, a także w celach bezpieczeństwa oraz ewentualnej identyfikacji obciążających serwer, niepożądanych automatycznych programów do przeglądania stron www Sklepu Internetowego.

4. Administrator zbiera dane Klientów (takie jak nick, pseudonim i inne), którzy dobrowolnie umieszczają komentarze do produktów na stronie Sklepu Internetowego.

5. Dane zbierane automatycznie mogą być użyte do analizy zachowań Klientów na stronie Sklepu Internetowego, zbierania danych demograficznych o Klientach, do personalizacji zawartości stron Sklepu Internetowego.

6. Dane zbierane automatycznie, które dotyczą Klientów zamieszczających komentarze do produktów, mogą zostać użyte w celu promocji Sklepu Internetowego, lub produktów znajdujących się w ofercie Sklepu Internetowego. Podobnie w celu promocji Sklepu internetowego lub produktów znajdujących się w ofercie Sklepu Internetowego mogą zostać użyte komentarze Klientów.

7. Dane zbierane poprzez bezpośredni kontakt Klienta ze Sklepem Internetowym  przez stronę internetową są wykorzystywane wyłącznie w celu prowadzenia korespondencji z Klientem i ustosunkowania się do zapytania Klienta.

8. Usunięcie konta

1. Klient, który założył konto w Sklepie internetowym może w dowolnym czasie złożyć wniosek do Sklepu internetowego o jego usunięcie.

2. Złożenie wniosku o usunięcie konta w Sklepie internetowym dokonuje się poprzez: zgłoszenie na adres sklep@gunner.com.pl

3. Usunięcie konta jest nieodwracalne i oznacza usunięcie wszelkich danych Klienta. Odtworzenie takiego konta nie będzie możliwe.

 

II. POLITYKA PLIKÓW „COOKIES”

 

Niniejsza Polityka dotyczy plików „cookies” i odnosi się do strony internetowej Sklepu internetowego Gunner.

1. Poprzez pliki „cookies” należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. „Cookies” zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

2. Pliki „cookies” używane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron www Sklepu internetowego. Używane są również w celu tworzenia anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają zrozumieć w jaki sposób użytkownik korzysta ze stron internetowych co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika.

3. Stosowane są dwa rodzaje plików „cookies” – „sesyjne” oraz „stałe”. Pierwsze z nich są plikami tymczasowymi, które pozostają na urządzeniu użytkownika, aż do wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach plików „cookies” albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika.

4. Jeżeli Użytkownik nie wyraża zgody na instalację plików cookies, może zablokować zapisywanie plików cookies poprzez zmianę w ustawieniach w swojej przeglądarce.

5. Administrator informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej www.gunner.com.pl.

III. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Gunner Sp. z o. o. zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki Prywatności, o czym Klienci Sklepu Internetowego zostaną poinformowani na stronie Sklepu Internetowego pod adresem - polityka prywatności.

Zespół Gunner

|SZEROKI WYBÓR BRONI|

|WYSOKIEJ JAKOŚCI AMUNICJA|

|MILITARIA|

|WSZELKIEGO TYPU AKCESORIA STRZELECKIE|

|BOGATY WYBÓR AKCESORIÓW MYŚLIWSKICH|

|AKCESORIA TURYSTYCZNE|

|PROFESJONALNE USŁUGI RUSZNIKARSKIE|